Privacy policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.
 
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vanden Broucke Beton. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vanden Broucke Beton niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Vanden Broucke Beton respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. Vanden Broucke Beton respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

1.2. GDPR wetgeving 2018

Vanden Broucke Beton engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018. 

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.


1.3. Persoonsgegevens Vanden Broucke Beton

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten
 • Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM en/of CMS pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande klanten: Naam, Adres, Postcode, Gemeente, Telefoon, Email, Vraag
 • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de klant via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.
 • Vanden Broucke Beton ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende klanten om te controleren of deze gegevens nog kloppen.
 • De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).
 • Indien een klant vertrekt bij Vanden Broucke Beton worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.
 • Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: Wachtwoorden
 • We geven indien nodig wachtwoorden van systemen door aan externe partners via de telefoon en nooit via e-mail.
 • Bij het aanmaken van nieuwe wachtwoorden, zorgen we ervoor dat deze sterk genoeg zijn.
 • Wanneer een werknemer ons bedrijf verlaat, zorgen we ervoor dat hij/zij absoluut geen toegang meer krijgt tot de systemen.

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens
 • Klanten en personeel van Vanden Broucke Beton kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal Vanden Broucke Beton de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen.
 • De klant of medewerker kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen. 
 • In het bedrijf zelf heeft niet iedereen toegang tot alle data: gevoelige personeelsinfo kan enkele door de bevoegde personen intern ingekeken worden.

3. In geval van een data breach
 • Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Vanden Broucke Beton beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.
 • Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Black and White Company regelt dit met Combell die deze verantwoordelijkheid op zich neemt als verwerker. 

4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Vanden Broucke Beton

Rue Provinciale 211
7760 Escanaffles
T +32 69 45 42 31
F +32 69 45 63 68
E info@vdbbeton.be