Miniwaterzuiveringsstation

Miniwaterzuiveringsstation:


Het waterzuiveringsstation in beton zorgt voor de verwerking van alle huishoudelijk afvalwater met uitzondering van regenwater, dat hier niet mag op aangesloten worden.
De waterzuivering bestaat uit 3 kamers nl.: voorbezinking, beluchting, en nabezinking. De afbraak van het geloosde water gebeurt steeds door continue toevoeging van lucht door middel van een compressor om zo de aanwezige bacteriën optimaal te stimuleren.
De waterzuivering voldoet zowel aan de VLAREM-wetgeving (type conform, maar niet Benor) als aan de Waalse normering (type agree). Een systeem agree wordt supplementair uitgerust met een recirculatiepomp.
Raadpleeg onze plaatsing,- gebruik,- en onderhoudsvoorschriften van de waterzuivering alvorens aan de slag te gaan.

TIP: In de meeste gevallen kan een premie verkregen worden bij de plaatsing van een waterzuivering. Informeer u bij de milieudienst van uw gemeente !!!

 

 

Technische fiches