Olieafscheiders + slibvangputten

Olieafscheiders met of zonder ingebouwde slibvanger:

Een olieafscheider is dienstig voor het afscheiden van oliehoudende stoffen uit het afvalwater. De keuze van het soort olieafscheider (KWS-afscheider) is afhankelijk van een aantal specifieke parameters en wordt dan ook individueel berekend en bekeken volgens de noden van de klant. De olieafscheider kan verkregen worden met of zonder slibvang en met of zonder coaliscentiefilter. Deze coaliscentiefilter is nodig indien het afvalwater geloosd wordt op oppervlaktewaters en niet op openbare riolering. De olieafscheider is verkrijgbaar in polyethyleen.

   

Slibvangputten:         

Meer informatie hierover op aanvraag