Saniclair

Saniclair:


Een saniclair is een put in ongewapend trilbeton die zorgt voor de zuivering van al het huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van het regenwater, dat niet mag geloosd worden in dit systeem. De saniclair put is opgebouwd uit een bezinkings- en een gistingskamer. Voor de ingebruikstelling en na elke ruiming moet de saniclair put gevuld worden met zuiver water. De put is bovenaan voorzien van een vierkant mangat met deksel.

De saniclair is verkrijgbaar voor:

  • 3 tot 7 gebruikers
  • 8 tot 12 gebruikers
  • 13 tot 28 gebruikers

 

Technische fiche

Saniclair 3-7