Betonproducten

Boordstenen

Boordstenen: De boordsteen is een ongewapend lijnvormig betonelement, geschikt voor het afboorden van oppervlaktes en voor...

Read more »

Buizen

De ongewapende betonbuis op lengte van 1 meter, is uitermate geschikt voor het afvoeren van...

Read more »

Bypass

Bypass Een bypass is een overstort die onderscheid maakt tussen de afvoer van silosappen bij normale...

Read more »

Fietsdallen

Fietsdallen  70x30x15 De fietsdal is een rechthoekige blok in beton, voorzien van een gleuf bovenaan.  De...

Read more »

Gootstenen

Gootstenen : De gootsteen is een lijnvormig betonelement geschikt voor het afvoeren van oppervlaktewater. Ze bestaan...

Read more »

Grachtelementen

Een grachtelement is gemaakt in gewapende trilbeton, en kent zijn functie in het afvoeren van...

Read more »

Grafkelders

De grafkelder is gemaakt van licht gewapend trilbeton. Er bestaan 3 verschillende types van grafkelder,...

Read more »

Grasdallen

Grasdallen De grasdal is een rechthoekige betondal voorzien van holle ruimtes aan de bovenkant waardoor het...

Read more »

Huiskelders

De ideale oplossing voor meer bergruimte in uw huis is wel een prefabkelder. Deze prefabkelder...

Read more »

Infiltratieput

De VDB Infiltratieput is vervaardigd uit poreus waterdoorlatend beton, en wordt direct na de regenwaterput...

Read more »

L-keermuren

Een keermuur of keerwand is gemaakt in gewapend beton en is industrieel glad van afwerking....

Read more »

Merkstenen

Merkstenen in beton: De merksteen is een betonelement nodig voor het aanduiden van ondergrondse leidingen. De...

Read more »

Miniwaterzuiveringsstations

Het waterzuiveringsstation in beton zorgt voor de verwerking van alle huishoudelijk afvalwater met uitzondering van regenwater,...

Read more »

Muurdekstenen

De muurdeksteen wordt gebruikt voor het afdekken van een spouwmuur. Hij is voorzien van een...

Read more »

Olieafscheiders + slibvangputten

Olieafscheiders met of zonder ingebouwde slibvanger: Een olieafscheider is dienstig voor het afscheiden van oliehoudende stoffen...

Read more »

Ontvanger

Een waterontvanger bestaat uit een betonnen bak met ingestort gietijzeren kader en rooster. Er is...

Read more »

Opzetstukken voor regenputten

Een opzetstuk in beton dient om op het mangat van de regenput of septische put...

Read more »

Prefabgarage

De prefabgarage wordt vervaardigd uit hoogwaardig gewapend beton. De prefabgarage wordt volledig afgewerkt afgeleverd en...

Read more »

Regenputten

De regenput is een ondergrondse opvangput in beton dienstig voor het recupereren van regenwater. Het...

Read more »

Regenwaterfilterputten

De filterput dient om het regenwater te zuiveren vooraleer het in de regenput terecht komt. De...

Read more »

Reukafscheiders

De reukafscheider is gemaakt uit ongewapend trilbeton en heeft als functie om geur te vermijden...

Read more »

Saniclair

Een saniclair is een put in ongewapend trilbeton die zorgt voor de zuivering van al...

Read more »

Schampboord - parkeerstrook

Schampboorden Een schampboord in ongewapend beton wordt in hoofdzaak gebruikt als afbakening van parkings of...

Read more »

Septische putten

De septische put is een put bestaande uit 2 kamers, onderling van elkaar gescheiden door...

Read more »

Smeerputten

De smeerput uit gewapend beton dient voor het onderhoud van uw personenwagen of vrachtwagen. Hij...

Read more »

Steenputringen en bimsringen

De steenputring in ongewapend trilbeton wordt in hoofdzaak gebruikt als recuperatie van grondwater. Dit gebeurt...

Read more »

Toezichtsputten en opzetstukken

De toezichtput en het opzetstuk zijn uit ongewapend trilbeton gemaakt, maar kunnen op speciale aanvraag...

Read more »

U-kanalen

U-Kanalen en U-kanaaldeksels Een U-kanaal is gemaakt van ongewapend trilbeton. Deze dient in hoofdzaak voor de...

Read more »

Vetafscheiders

De vetafscheider uit ongewapend trilbeton dient om het vet in het afvalwater af te scheiden....

Read more »

Watermeterputten

De watermeterput is vervaardigd uit ongewapend trilbeton en wordt in hoofdzaak gebruikt om het ondergronds plaatsen...

Read more »